Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pilisvörösvári Tagintézménye

Változtasd meg magadat, ha változást akarsz látni a világban! (Gandhí)

headerphoto
A PMPSZ Pilisvörösvári Tagintézmény 2013. szeptember 1. óta - a pilisvörösvári Nevelési Tanácsadó (2003) és a Solymári Pedagógiai Szakszolgálat (2009) egyesítése után - működik a jelenlegi szervezeti formában.
Tevékenységünk ekkor új szakszolgálati feladatokkal bővült.

Célunk

A Pilisvörösvári járás területén lakó - illetve a járás területén köznevelési intézmény nappai tagozatára járó - 0-21 éves gyermekeknek és tanulóknak a lakóhelyükhöz legközelebb, jól elérhető, térítésmentes és komplex pedagógiai szakszolgálati ellátások nyújtása, a lehető legjobb minőségben. 

Főbb elveink

Munkánk során mindig a gyermek áll a figyelmünk középpontjában, de problémáját a családi és iskolai, óvodai környezetével együtt szemléljük. Ezért fontos partnereink a szülők és pedagógusok, akikkel a panaszok okainak felderítésekor és a problémák rendezése során szorosan együttműködünk. Kivételt képeznek ez alól a 16 éven felüli, önkéntes tanácsadásra jelentkező fiatalok. Szükség esetén - a beleegyezésüket elnyerve - ilyenkor is kapcsolatba lépünk a családdal vagy intézménnyel. 

Legtöbb tevékenységünk a gyermekek és családjaik magánügyeit is érinti, ezért munkatársainkra titoktartási kötelezettség vonatkozik. Amikor személyes adatokat, bizalmas információkat szakmai és/vagy jogszabályi kötelesség miatt szakvéleményben, szakértői véleményben közlünk, a titoktartás kiterjed a véleményekkel hivatalból kapcsolatba kerülő személyekre is.

A szakszerűség követelményének biztosítéka a munkatársak magas képzettsége, folyamatos szakmai továbbképzése és a rendszeres támogató megbeszélések a munkatársak között, szakmai vagy szakmaközi külső konzultációk, szupervizió igénybevétele.
Igyekszünk empatikusan állni a hozzánk fordulókhoz, a panaszok kialakulását történetükben szemlélni, figyelembe venni a fejlődési szempontokat és azoknak a társas rendszereknek a sajátosságait, amelyekben a gyermek él.

Valamennyi tevékenységünket - szakmai szabályok mellett - jogszabályok keretei között végezzük. Ezért a jogszerűség biztosítása szintén fontos alapelvünk. Ennek megfelelően esélyegyenlőséget biztosítunk a hozzánk fordulók számára, szakértői vizsgálatok esetén mód van esélyegyenlőségi szakértő igénylésére is. Ugyancsak a szakértői vizsgálatoknál nyelvi hátrány elkerülésére tolmácsot kérhetnek a jelentkezők.

Módszereink

Mivel több féle segítő szakmát képviselünk - pszichológusok, gyógypedagógusok, logopédusok, konduktor és gyógytestnevelők dolgoznak a tagintézményünkben -, módunk van a panaszok sokoldalú megközelítésére. A bajmegállapítás során előfordul, hogy további vizsgálatot kérünk egészségügyi intézményben vagy megyei és országos szakértői bizottságoknál, legtöbb esetben azonban a kivizsgálás a tagintézményben elvégezhető. A problémák rendezésében mindig óvodában, iskolában történik a logopédiai ellátás és a gyógytestnevelés, sok esetben a fejlesztőpedagiógia ellátás.
A panaszok és azok oka meglehetősen széles skálán mozog, ezért a konkrét módszerekre az egyes tevékenységek leírásánál térünk ki részletesebben. Általános elv a módszerválasztásnál, hogy a problémamegoldáshoz legcélszerűbb módszereket igyekszünk választani a munkatársak módszertani jártasságának palettájáról. Egyes esetekben több ellátási formát is ajánlunk.

Jelentkezés

Legtöbb szolgáltatásunk a pilisvörösvári tagintézményi székhelyen érhető el - nevelési tanácsadás, tankerületi szakértői bizottság, korai fejlesztés és gyógypedagógiai tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás, fejlesztő nevelés, tehetséggondozó koordináció, óvoda- és iskolapszichológiai koordináció -, de vannak gyermekintézményekben igénybe vehető szolgáltatásaink is. A logopédiai ellátást óvodákban, a gyógytestnevelést iskolákban kaphatják meg a gyerekek. Jelenleg van két kihelyezett rendelésünk: a nevelési tanácsadás keretében pszichológiai ellátást biztosítunk Solymáron és Pilisborosjenőn.

Az egyes pedagógiai szakszolgálati ellátási formákra nem egységes a jelentkezés módja. Ezeket az ellátások leírásánál részletesen tárgyaljuk.
A pilisvörösvári tagintézmény telefonszámán minden jelentkezéssel kapcsolatos kérdésre válaszolunk.

Munkatársak
Pilisvörösvár
   
 
Név Szakképzettség Szakfeladat
JUHÁSZ MÓNIKA logopédus tagintézmény-igazgató
  szakvizsgázott gyógypedagógus logopédus
  közoktatási vezető  
     
GAJDOS JUDIT klinikai gyermek-szakpszichológus tagintézmény-igazgató helyettes
    tankerületi szakértői bizottság
     
BENCSIK ISTVÁNNÉ pénzügyi-számviteli ügyintéző szakfeladat-ellátást segítő munkatárs
  rendszergazda pedagógiai asszisztens
  pedagógiai asszisztens  
     
BÁNFI BALÁZS MIKLÓS klinikai gyermek-szakpszichológus tankerületi szakértői bizottság
    nevelési tanácsadás
     
BÓDY ISTVÁNNÉ konduktor korai fejlesztés és nevelés
    konduktív pedagógiai ellátás
     
BREIER MÓNIKA tanácsadó szakpszichológus tankerületi szakértői bizottság
    nevelési tanácsadás
     
DELI ORSOLYA klinikai gyermek-szakpszichológus tankerületi szakértői bizottság
    nevelési tanácsadás
     
DEZSÉNYI ATTILA JÓZSEFNÉ gyógypedagógus tankerületi szakértői bizottság
    nevelési tanácsadás
     
HELLER ZSÓFIA pszichológus tankerületi szakértői bizottság
  tanácsadó szakpszichológus jelölt nevelési tanácsadás
    korai fejlesztés és nevelés
     
JUHÁSZ DÓRA gyógypedagógus tankerületi szakértői bizottság
    nevelési tanácsadás
     
MEGYERI ALÍZ ZITA pszichológus tankerületi szakértői bizottság
  tanácsadó szakpszichológus jelölt óvoda-, iskolapszichológiai koordináció
     
MUHARI VIKTÓRIA tanácsadó szakpszichológus tankerületi szakértői bizottság
    nevelési tanácsadás
     
RÁKOSI DÓRA gyógypedagógus tankerületi szakértői bizottság
  logopédus nevelési tanácsadás
     
SZIGETI-SZÁSZ VIKTÓRIA tanácsadó szakpszichológus tankerületi szakértői bizottság
    nevelési tanácsadás
    pályaválasztási tanácsadás
     
TARJÁN LINDA gyógypedagógus tankerületi szakértői bizottság
    nevelési tanácsadás
     
VARGA ANIKÓ gyógypedagógus tankerületi szakértői bizottság
  pszichológus nevelési tanácsadás
  klinikai gyermek-szakpszichológus rezidens  
     
ZELENAINÉ BUDAI ÉVA szakvizsgázott gyógypedagógus tankerületi szakértői bizottság
    korai fejlesztés és nevelés

A logopédiai ellátásban és a gyógytestnevelésben dolgozó munkatársakat ld. a Logopédiai ellátás illetve Gyógytestnevelés oldalakon
 


Ingyenes honlapkészítő

Ez a weboldal a www.oldalunk.hu honlapkészítővel készült.