Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pilisvörösvári Tagintézménye

Változtasd meg magadat, ha változást akarsz látni a világban! (Gandhí)

headerphoto
 

Szakfeladatok

 

A Pest megyei Pilisvörösvári járás területén lakó vagy itt köznevelési intézménybe járó gyermekek, fiatalok a következő pedagógiai szakszolgálati ellátásokat díjtalanul vehetik igénybe a tagintézményben:

 
Tankerületi szakértői bizottság

 
Gyermekintézmények és szülők közös, írásbeli jelentkezése alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítását, illetve sajátos nevelési igény szükségességét célzó elővizsgálatok elvégzése. A komplex vizsgálat kb. 2-4 megjelenés során komplex - pszichológiai és pedagógiai vizsgálatok - elvégzését jelenti. Sor kerül legalább az egyik szülővel való beszélgetésre, majd a vizsgálatok végén összegző megbeszélésre is. Az eredmények alapján szakértői véleményt készítünk, melyben a bajmegállapítás mellett javaslatokat teszünk a nehézségek csökkentésének, megszüntetésének lehetséges módjára.
 

Nevelési tanácsadás

 
A szakfeladat rendszeres pszichológiai és/vagy pedagógiai gondozási folyamatokat tartalmaz. Akár nálunk vagy máshol készült szak- és szakértői vélemények, az egészségügyben megállapított diagnózisok és javaslatok alapján, akár a szülők vagy serdülő esetén a fiatal önkéntes jelentkezése alapján kezdjük meg a foglalkozásokat. Első interjú és néhány alkalomból álló ismerkedés, kiinduló probléma-meghatározás után egy szóbeli szerződést kötünk a kezelésre. Ez lehet pszichológiai ellátás vagy pedagógiai fejlesztés, lehet egyéni vagy kiscsoportos, esetleg a két fő irányt kombináló foglalkozás. A szakfeladatba tartozik a szülőkkel egy-két alkalommal történő konzultáció, a kamaszok számára szintén egy-két alkalommal történő tanácsadás vagy pedagógus konzultáció is.
Rendszeres gondozást csak szülői megállapodás után, velük is rendszeresen konzultálva tudunk végezni. 
Egészségügyi vagy gyermekintézményt csak a szülőkkel egyetértésben, szükség esetén keresünk meg a gondozási folyamatok során. Pszichológiai vagy pedagógiai szakvéleményt a szülők kérése esetén írunk.

 
Logopédiai ellátás

 
Az ellátás szükségességét 3 és 5 éves korban jogszabály alapján kötelező logopédiai vizsgálat alapozza meg. A vizsgálatok is, a kezelés is az óvodában, heti 2 alkalommal történik. Szintén az óvodában van mód a vizsgálati eredmények megbeszélésére és igény szerinti, illetve fél évenként rendszeres szülői konzultációra. A kezelés eredményessége érdekében szülőknek vállalniuk kell, hogy a kezelés során rövid, előírt gyakorlatokat otthon rendszeresen elvégeznek a gyermekkel.
Az óvodába nem járó gyerekek számára, igen korlátozott mértékben lehetőség van a tagintézményben történő ambuláns kezelésre.

 
Korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás

 
A 0-3 éves kisgyermekek komolyabb fejlődési problémái esetén, szülői vagy védőnői/gyermekorvosi jelzés alapján történik meg a gyermekek vizsgálata. Az ellátás keretében lehetőség van tanácsadásra, illetve ennél hosszabb gondozási folyamat szakértői vélemény alapján való folytatására. 18 hónapos korig intézményünkben készítünk erre vonatkozó szakértői véleményt, e korhatár felett az elővizsgálataink felhasználásával a megyei tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság diagnosztizál és jelöli ki a korai fejlesztés helyét.
Az ellátást végző munkacsoportunkban pszichológus, gyógypedagógus és konduktor szakemberekkel működhetnek együtt.
Az ellátás egyénileg, esetleg 1-3 fős kiscsoportban helyileg a tagintézményben történik. Ha azonban feltétlenül szükséges, történhet a gyermek otthonában is. 3 éves korban, illetve a gyermek óvodába lépésekor szakértői felülvizsgálat határozza meg a kezelés végét vagy folytatásának módját.
 
Konduktív pedagógiai ellátás

 
A központi idegrendszer kisebb-nagyobb sérülése által okozott tünetek komplex kezelése történik az ellátáson belül. A kezelés szükségességét szakorvos, az országos mozgásvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság állapítja meg. A kezelést konduktor szakember végzi. Az ellátást helyileg tagintézményünkben tudják igénybe venni.
 
Gyógytestnevelés
 
Az ellátást általános iskolás gyermekek részére nyújtjuk azokban az iskolákban, ahol az iskola saját, szakképzett tanáraival nem tudja a gyógytestnevelést megszervezni. A beutalás szakorvosi, iskolaorvosi javaslat alapján történik. A probléma jellegének megfelelő irányú és súlyosságának megfelelő, legalább heti 2 alkalom gyakoriságú ellátást biztosítunk, csoportos formában. A gyógytestnevelőkkel félévente, fogadóórán beszélhetnek a szülők, illetve szükség esetén egyénileg is megkereshetik szakembereinket az iskolában.  
 
Tehetséggondozó koordináció
 
Egyéni vizsgálatainkban, de elsősorban a gyermekintézmények, főleg iskolák jelzése alapján valamely készségterületen kiemelkedően tehetségesnek látszó gyermekek, fiatalok tehetségfejlesztését segíti ez a szakfeladat. Kapcsolatot tart az iskolákkal, tehetséggondozó központokkal. Információt közvetít az érintett gyerekek és szüleik, tanáraik számára. Szükség esetén a kiemelkedő tehetséggel élő gyerekek, fiatalok beilleszkedését segíti.
 
Pályaválasztási tanácsadás

 
A továbbtanulás előtt álló gyerekek és fiatalok önként jelentkezésével vehető igénybe ez a szolgáltatás. Pályaalkalmassági vizsgálatok, egyéni és csoportos pályaorientációs tanácsadás, illetve az egész személyiséget érintő pszichológiai fejlesztési folyamatok tartoznak e szakfeladat körébe. Osztályfőnökök is megkereshetik szakemberünket azzal az igénnyel, hogy osztályukban tájékoztatást nyújtsunk, csoportban elvégezhető tájékozódó felmérést végezzünk, vagy szülőkkel konzultáljunk a pályaválasztás témakörében.

 
Iskola- és óvodapszichológiai koordináció
 
A gyermekintézmények némelyikében, az intézmény nevelőtestületéhez tartozó iskola- és óvodapszichológusok működnek. Területünköz jelenleg sajnos kis számban. A koordináció az ő szakmai hátterüket hivatott megalapozni. Illetékességébe tartozik az intézményi pszichológusok munkakörének kialakításával, folytatásával kapcsolatos szakmai szempontok érvényesítése, a szakemberek rendszeres konzultációs és esetmegbeszélést biztosító team-munkája, szükség esetén az intézményi munkájuk közvetlen segítése. 
A koordináció feladatának tartja azon intézményekkel is a kapcsolattartást, ahol jelenleg nem dolgozik iskola- vagy óvodapszichológus. Nem titkolt célunk, hogy a munkamódszerek és felhasználási lehetőségek megismertetésével előkészítsük e szakemberek alkalmazását a járásban.   


Ingyenes honlapkészítő

Ez a weboldal a www.oldalunk.hu honlapkészítővel készült.